tomasz połajdowicz

Usługi inżynierskie

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE ROBÓT W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

o nas

 

Biuro usług inżynierskich działa od 2012 roku, zajmuje się głównie projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych, doradztwem technicznym i nadzorowaniem robót. Działamy głównie na terenie województwa pomorskiego ale mamy także zrealizowanych kilkadziesiąt projektów w całej Polsce i Europie

Uprawnienia:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 2009r.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 2012r.

Przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.